portfolio

Werkwijze

Kennismakingsgesprek

Eerst maken we een afspraak waarin we de wensen bespreken en uiteenzetten. Naar aanleiding van dit gesprek maak ik een offerte.

Offerte

Ik werk op basis van een vaste prijs. Ik maak een schatting van de benodigde uren en hierop baseer ik mijn prijs. Het kan voorkomen dat tijdens een ontwerpproces uw wensen zo veranderen dat ik niet uitkom met mijn uren. Dan maak ik vooraf een schatting van de benodigde extra uren en ontvangt u een meerwerk nota. Zo weten we beiden vooraf steeds waar we aan toe zijn.

Ontwerp

Als uitgangspunt worden er een aantal ontwerpen gemaakt. Een van deze ontwerpen dient als basis voor het uiteindelijke product. Samen met de klant zal deze basis in een aantal fasen worden bijgeschaafd en geperfectioneerd.